Trang Chủ » Mua Hosting

Template mẫu 

License Software 

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 01 -
Sale 02 -
Mr Sang - 01656 177 313
Mr Thuận - 0903 770 424
Thông tin Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói-5 Gói 6 Gói 7
Dung lượng 300MB 600MB 800MB 1100MB 1500MB 3000MB 5000MB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Subdomain 2 3 15 20 25 40 60
Email 5 10 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 1 2 4 4 8 10
PHP Server language
MySQL 0 1 1 1 1 1 1
ASP.NET server language
MSSQL 0 1 2 2 3 5 7
Chi phí 35.000 đ/tháng 60.000 đ/tháng 85.000 đ/tháng 125.000 đ/tháng 150.000 đ/tháng 230.000 đ/tháng 350.000 đ/tháng
Đăng ký ít nhất 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 0 tháng 12 tháng
Backup Hàng tuần
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua
Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
MS SQL Server Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VND Đặt mua
Webspace Mỗi 100MB tiếp theo 40.000 VND Đặt mua
Bandwidth Mỗi GB băng thông tiếp theo 30.000 VND Đặt mua
Bandwidth 5 GB 100.000 VND Đặt mua